Jak vybrat pohřební službu

Důležité je mít na paměti, že nejste povinni objednat si pohřeb u stejné společnosti, která převzala tělo zemřelého. Nenechte proto na sebe tlačit. Také předávání vizitek v zařízeních sociálních služeb, či zdravotnických zařízeních určených pro dlouhodobě nemocné je nejen neetické, ale dokonce v rozporu se zákonem.

Máte hned několik možností, jak si ověřit kvality vybírané pohřební služby. Nejlepší cestou, jak se rozhodnout, je požádat o doporučení někoho z přátel či širší rodiny. Vypovídající je určitě délka praxe a dalším vodítkem mohou být reference, které mají renomované pohřební služby zpravidla uvedeny na svých webových stránkách.

Co vzít s sebou na sjednání pohřbu?

  • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého – předejte přímo v naší kanceláři
  • fotku na smuteční oznámení (budete-li chtít)
  • pro sjednání pohřbu není třeba potvrzení o úmrtí.

Kdo má nárok na placené volno?

Nárok na volno v zaměstnání definuje vyhláška č. 590/2006 Sb. Konkrétně lze nárok na placené volno rozdělit do těchto případů:

  • Pokud zemře někdo z vašich příbuzných

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. Maximálně tedy můžete mít 3 dny placeného volna.

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

  • Pokud zemře osoba, se kterou jste sdíleli domácnost

Pokud zemřel příbuzný, který není zmíněný v seznamu výše, máte nárok na jeden den placeného volna jen v případě, že v době úmrtí s vámi žil v jedné domácnosti. To samé platí také pro jakékoli jiné osoby, které s vámi žili v jedné domácnosti. Na jeden den volna tedy máte nárok i v případě, že zemřel například vás partner, s nímž jste žili ve společné vzdálenosti.

  • Pokud zemřel váš kolega z práce

Podle nařízení vlády je možná ještě jedna věc, a to náhrada mzdy nebo platu spolupracovníkům zesnulého. Ti mohou získat placené volno na nezbytně dlouhou dobu, během které se mají dostat na smuteční obřad, zúčastnit se jej a poté se vrátit do práce. Účastníky pohřbu si může zvolit sám zaměstnavatel, tento nárok tedy nevzniká automaticky.

  • Ostatní případy

Pokud i tak potřebujete volno na pohřeb, vaši jedinou možností bude domluva se zaměstnavatelem a čerpání dovolené nebo neplaceného volna.

Nárok na placené pracovní volno může být ale i zrušen, a to v případě, že měl zaměstnanec v měsíci pohřbu neomluvenou absenci v práci. V takovém případě může zaměstnavatel svému zaměstnanci odmítnout poskytnutí pracovního volna.

.